Poarta Ecaterina

Braşov, Strada Poarta Schei

Poarta Ecaterina (sau Poarta Ecaterinei; în germană, Katharinento) este unul dintre cele mai frumoase şi bine conservate obiective turistice ale Braşovului. A fost numită, de-a lungul timpului, Porta Superior, Porta Corpus Christi şi Porta Sanctae Katharinae, fiind, secole întregi, singura care permitea accesul şcheienilor în Braşov, prin zidurile vestice ale cetăţii. Clădirea pătrată, cu patru turnuleţe a fost construită la mijlocul laturii dintre Bastionul Ţesătorilor şi cel al Fierarilor, pe locul unei vechi porţi distruse în inundaţia din 1526.

Un document din anul 1522 consemnează existenţa unui depozit de obuze şi praf de puşcă şi a unei locuinţe pentru paznic; se pare că noua clădire a păstrat vechea destinaţie. Ceva mai târziu, în 1559, se construieşte în faţa porţii un turn pătrat prevăzut cu un pod mobil pe laturi, peste şanţul cu apă. Cele patru turnuleţe ale clădirii semnificau „Jus Gladii” – dreptul medieval al cetăţii de a aplica pedeapsa supremă, iar arhitectura bolţii pictate în stilul Renaşterii este unică în lume. Deasupra intrării se află sculptată stema oraşului şi o inscripţie a anului 1540, cu semnificaţie necunoscută, deoarece nu reprezintă anul construcţiei.

Poarta Ecaterina a suferit numeroase stricăciuni în urma cutremurelor şi incendiilor din 1689, 1738 şi 1759 şi a fost dărâmată, cu excepţia turnului, cu un an înaintea finalizării Porţii Scheiului din 1827. Restaurarea ei la aspectual actual s-a realizat între anii 1971-1973 şi apoi în 2006.